PROGRAMME SUMMITS PUBLICATIONS
ABOUT FREE/SLOW UNIVERSITY OF WARSAW
Newsletter

  email:
  

2010-01-23

 
The present and the first Volume of the Journal of Free / Slow University of Warsaw is a recap on our first year of activity. Internal diversity of the Volume corresponds to the mode of operation of our para-institution, which experiments with various avenues of knowledge production and exchange. The subject of the first edition of the Free/Slow University of Warsaw was “culture not for profit.” We referred to the tradition of free education, with a focus on establishing an environment that would enable critical reflection not only on culture, but also on its social, political and economic background. We made an attempt at a theoretical and practical research of the conditions of knowledge and culture production in the late capitalism, an analysis of the life conditions of activists, artists and cultural operators as well as at exerting an impact on the cultural policy and participating in debates on the current and the future shape of our societies.

The publication is available in Polish in printed form (you can order it from Fundacja Bęc Zmiana: LINK) and online in English: LINK
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY
ZESZYT 1 2009

THE JOURNAL OF FREE / SLOW UNIVERSITY OF WARSAW
VOL. 1, 2009
 

EDITED BY / REDAKCJA
Katarzyna Chmielewska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski
 
EDITORIAL TEAM / ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Anna Hegman, Grzegorz Lechowski, Elżbieta Petruk, Agata Pyzik, Bogna Świątkowska
 
TRANSLATIONS / TŁUMACZENIA
Jakub Chmielewski, Rafał Majka, Łukasz Mojsak, Małgorzata Nowicka, Michał Piotrowski,
Aleksandra Szkudłapska, Kuba Szreder, Anna Szyjkowska-Piotrowska

COPYEDITING / KOREKTA
Marcin Hernas, Monika Ples
 
Artykuły i materiały autorstwa poniższych autorów publikowane są na licencji Creative Commons, Attribution, Non Commercial, Share Alike, 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. W przypadku autorów niewymienionych obowiązują regularne prawa autorskie: Katarzyna Chmielewska, Critical Practice, Michał Herer, Jakob Jakobsen, Martin Kaltwasser, Michał Kozłowski, Ewa Majewska, Roman Pawłowski, Agata Pyzik, Gerald Raunig, Teresa Święćkowska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski
 
ISBN 978-83-929527-6-3
 
Wydanie pierwsze / First edition
 
PUBLISHER / WYDAWCA
Fundacja Bęc Zmiana
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
+48 22 827 64 62
 
Projekt Wolny Uniwersytet Warszawy został zrealizowany
przez Fundację Bęc Zmiana dzięki dotacji od m.st. Warszawy.